Tjenester og samarbeidsformer

Vi er en imøtekommende samarbeidspartner som tilpasser vår innsats til kundens behov.

Vi selger kompetanse og kan bistå prosjektbasert i en periode med å bygge opp struktur og rutiner som ivaretar eiere og ledelsens behov for styring og kontroll. God kommunikasjon og gjennomføringsevne er noen stikkord som er viktige for oss i vårt arbeid med våre kunder.

I ordinær drift kan vi bistå med alle nødvendige oppgaver innen områdene regnskap, rapportering, lønn, fakturering, skatte- og avgiftsrådgivning, budsjettering, årsoppgjør og mye mer. Flere kunder har også satt ut hele regnskaps- og økonomifunksjonen til oss. Andre utfører en eller flere oppgaver selv og vi bistår kun med en ren økonomisjef/controller-funksjon.

Vårt kontor finner du i Mysen, men selv med dagens teknologi er det for mange kunder viktig med tilstedeværelse og personlig kontakt. Mye av vårt arbeid utføres derfor ute hos våre kunder, som hovedsakelig er hjemmehørende i Østfold og Oslo – regionen. Dette har vi svært god erfaring med og vi opplever at våre kunder får mye igjen for dette.

Vi har systemer og kunnskap for å kunne tilby optimaliserte elektroniske løsninger som kan tilpasses våre kunder, eller vi kan jobbe i de systemer kunden allerede benytter. Dette er med på å gjøre Abacus Økonomitjenester til en foretrukket aktør i bransjen, noe vi er stolte over!

Vi håper din bedrift tar kontakt med oss for å lære enda mer om hva vi kan bistå med. Vi ser frem til å høre fra dere!