Tjenester og samarbeidsformer

Vi er en imøtekommende samarbeidspartner som tilpasser vår innsats til kundens behov.

Vi selger kompetanse og kan bistå prosjektbasert i en periode med å bygge opp struktur og rutiner som ivaretar eiere og ledelsens behov for styring og kontroll. God kommunikasjon og gjennomføringsevne er noen stikkord som er viktige for oss i vårt arbeid med våre kunder.

I ordinær drift kan vi bistå med alle nødvendige oppgaver innen områdene regnskap, rapportering, lønn, fakturering, skatte- og avgiftsrådgivning, budsjettering, årsoppgjør og mye mer. Flere kunder har også satt ut hele regnskaps- og økonomifunksjonen til oss. Andre utfører en eller flere oppgaver selv og vi bistår kun med en ren økonomisjef/controller-funksjon.

Våre kontorer finner du i Mysen og Rakkestad, men selv med dagens teknologi er det for mange kunder viktig med tilstedeværelse og personlig kontakt. Mye av vårt arbeid utføres derfor ute hos våre kunder, som hovedsakelig er hjemmehørende i Østfold og Oslo – regionen. Dette har vi svært god erfaring med og vi opplever at våre kunder får mye igjen for dette.

Vi har systemer og kunnskap for å kunne tilby optimaliserte elektroniske løsninger som kan tilpasses våre kunder, eller vi kan jobbe i de systemer kunden allerede benytter. Dette er med på å gjøre Abacus Økonomitjenester til en foretrukket aktør i bransjen, noe vi er stolte over!

Vi håper din bedrift tar kontakt med oss for å lære enda mer om hva vi kan bistå med. Vi ser frem til å høre fra dere!