Våre ansatte!

Kristin Lysaker

Partner/ Daglig leder
Statsautorisert regnskapsfører/ Statsautorisert revisor

Karl Jakob Enger

Partner
Statsautorisert regnskapsfører/ Statsautorisert revisor

Torill Volden

Partner
Statsautorisert regnskapsfører/ Statsautorisert revisor

Hanne Syverstad

Kontorleder
Statsautorisert regnskapsfører

Lukasz Szarszewski

IT-ansvarlig
Statsautorisert regnskapsfører

Emil Skansen

Statsautorisert regnskapsfører

Ane Røste

Statsautorisert regnskapsfører

Julie Enggrav

Regnskapsmedarbeider

Snezana Krumerac

Regnskapsmedarbeider

Lisa Gabriella Andersson

Regnskapsmedarbeider

Line Christensen

Regnskapsmedarbeider

Magdalena Ewa Zurawel

Regnskapsmedarbeider

Bodil Martinsen

Regnskapsmedarbeider

Marianne Aadalen

Statsautorisert regnskapsfører

Elin Hansen Bjørnstad

Statsautorisert regnskapsfører

Anne Bergseth

Regnskapsmedarbeider

Laila Iren Hansen

Regnskapsmedarbeider

Beathe Due Kristiansen

Regnskapsmedarbeider

Madelen Huuse Piperud

Regnskapsmedarbeider