Priser på våre tjenester

Priser fra 01.01.2024

Timepriser
Lav sats: kr. 866,- pr time
Bokføring, avstemminger, lønnsarbeid, fakturering, betalinger mm

Høy sats: kr. 1.270,- pr time
Rapportering, enkel budsjettering, kvalitetskontroll mv .

Rådgivning fra kr. 1.270,- til kr 1.853,- pr time
Diverse bistand med budsjettering, forretningsutvikling, styrearbeid, årsoppgjør mv.
Prises etter bruk av rette kvalifikasjoner og kompetanse for oppgaven

Stk. priser
Lønnsområdet:
Kr. 840,- pr lønnskjøring
Kr. 111,50 pr. ansatt < 25 stk
Kr. 82,- pr. ansatt > 25 stk
Øvrig:
Kr. 412,- pr Skattemelding MVA
Kr. 1.760,- for Aksjonærregisteroppgave
Kr. 1.760,- for Skattemelding med næringsoppgave
Kr. 1.760,- for Innsending offentlig regnskap

Grunnpriser og transaksjonspriser
I tillegg vil det faktureres for programvaremoduler, arkiv- og oppdragsoppsett, lovpålagte
kvalitetsoppgaver og anti-hvitvaskingsarbeid (AML).
Grunnprisen vi variere med type og omfang på oppdraget knyttet til hvilke og hvor mange
applikasjoner som er nødvendige / hensiktsmessige for det enkelte oppdrag.
For enkelte applikasjoner vil det påløpe transaksjonspriser ved tilgang og bruk.

Lovpålagte kvalitetsoppgaver og AML Fra kr. 1.750
Grunnpriser Fra kr. 1.000 – 17.000 pr. år avhengig av størrelse, kompleksitet og bilagsmengde.

Fastpris
Fastpris kan avtales for oppdrag med klart definerte oppgaver og omfang.

Alle priser er oppgitt eks. mva.